Tổng Hợp Các Giống Lợn Gốc Việt Nam

Việt Nam có bộ giống lợn bản địa hết sức đa dạng, phân bố rộng rãi trên cả nước, với chất lượng thịt đặc biệt thơm ngon. Đây là tiềm năng rất lớn để phát triển thành các nhóm sản phẩm chăn nuôi đặc sản địa phương theo định hướng tái cơ cấu ngành chăn nuôi hiện nay.

2019 Một Năm Đầy Biến Động Cho Ngành Chăn Nuôi Lợn

Theo Nhà chăn nuôi, năm 2019 có thể là một năm đầy tiềm năng cho thị trường thịt lợn toàn cầu, tuy nhiên điều này có thể bị lu mờ bởi các vấn đề thương mại và những dịch bệnh với diễn biến phức tạp.