Hòn Đá Ông Nhạc Di Tích Lịch Sử Cấp Quốc Gia

Ngày 14-6-1991, Bộ Văn hóa-Thông tin (nay là Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch) có Quyết định số 1057/QĐ-BVHTT, công nhận Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo là di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia.

Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo được chia làm 6 cụm phân bổ tại huyện Kbang, Đak Pơ, Kông Chro và thị xã An Khê, những cụm di tích nằm trong Quần thể di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia. Trong quần thể di tích lịch sử-văn hóa này có di tích lịch sử-văn hóa Hòn đá Ông Nhạc.

Nơi Nguyễn Nhạc dừng chân nghỉ ngơi và ngồi để chỉ đạo nghĩa quân Tây Sơn ngày đêm tập luyện võ thuật chuẩn bị khởi nghĩa. Bao quanh di tích lịch sử-văn hóa Hòn đá Ông Nhạc là hệ thống các lũy tre dày đặc tạo nên những tường, hào vững chắc để che khuất, giúp quân thù không nhận ra nơi nghĩa quân Tây Sơn ngày đêm tập luyện võ thuật, bên cạnh các lũy tre là một con suối nơi mà các nghĩa quân thường xuyên luyện mài binh khí chuẩn bị khởi nghĩa
Mỗi chúng ta khi tham quan Hòn đá Ông Nhạc này, đứng trên mảnh đất thiêng nơi mà Nguyễn Nhạc đã từng ngồi để chỉ đạo nghĩa quân sẽ cảm thấy tự hào vì sự vĩ đại và hào hùng của ông, cha ta. Giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước, các giá trị lịch sử-văn hóa để các thế hệ sau của xã Phú An mãi phát huy và lưu truyền 

Video Đường Vào Hòn Đá Ông Nhạc

Nguồn Sưu Tầm